VODOVODNI I KANALIZACIONI MATERIJALI 2018. god.

Konkursna dokumentacija

Poziv za podnošenje ponude

Odgovor na Zahtev zainteresovanog lica kao potencijalnog ponuđača

Odgovor na Zahtev zainteresovanog lica kao potencijalnog ponuđača

Odluka o dodeli Ugovora P1

Odluka o dodeli Ugovora P2

Odluka o dodeli Ugovora P3

Odluka o dodeli Ugovora P4

Odluka o dodeli Ugovora P5

Odluka o dodeli Ugovora P6

Odluka o dodeli ugovora P7

Odluka o dodeli Ugovora P9

Odluka o dodeli Ugovora P10

Kupling i elektrofuzione spojke- P1

Dvodelna reparaciona spojka, zamena za žibo spojke bez demontaže cevi

P10- Plastični šaht poklopci,plastične slivne rešetke i glass gazišta

Liveni fazonski komadi sa armaturama

Odluka o dodeli Ugovora- P8

P9- Sanitarije

P3- Fitinzi i spojke

P4- Fazonski komadi

P5- Ventili mesingani

P6- Armature

P7- Vodovodne cevi od PE