VODOVODNI I KANALIZACIONI MATERIJALI 2017. god.

pdf

Konkursna dokumentacija

pdf

Poziv za podnošenje ponuda

pdf

Izmena konkursne dokumentacije

pdf

Odluka o dodeli Ugovora- P1

pdf

Odluka o dodeli Ugovora- P2

pdf

Odluka o0 dodeli Ugovora- P7

pdf

Odluka o dodeli Ugovora- P9

pdf

Odluka o dodeli Ugovora- P10

pdf

Odluka o dodeli Ugovora- P11

pdf

Odluka o dodeli Ugovora- P3

pdf

Odluka o dodeli Ugovora- P4

pdf

Odluka o dodeli Ugovora-P5

pdf

Odluka o dodeli Ugovora-P6

pdf

Odluka o dodeli Ugovora-P8

pdf

Odluka o dodeli Ugovora- P12

pdf

Partija 12- liveni šaht poklopci i rešetke

pdf

Partija 1- kuplung i elektrofuzione spojke

pdf

Partija 8- liveni fazonski komadi sa armaturama

pdf

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru

pdf

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru- 23

pdf

Partija 10- vodomeri

pdf

Partija 3- fitinzi i spojke

pdf

Partija 4- fazonski komadi

pdf

Partija 5- ventili (mesingani)

pdf

Partija 6- armature

pdf

Partija 7- vodovodne cevi od PE

pdf

Partija 9- sanitarije

pdf

Dvodelna reparaciona spojka- zamena za žibo spojke

pdf

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru- P 11