Vodovodni i kanalizacioni materijal

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna doumentacija

Odluka o dodeli ugovora P1

Odluka o dodeli ugovora P2

Odluka o dodeli ugovora P3

Odluka o dodeli ugovora P4

Odluka o dodeli ugovora P5

Odluka o dodeli ugovora P6

Odluka o dodeli ugovora P7

Odluka o dodeli ugovora P8

Odluka o dodeli ugovora P9

Odluka o dodeli ugovora P10

Odluka o dodeli ugovora P11

Kuplung i elektrofuzione spojke

P9- sanitarije

Fitinzi i spojke

Vodovodne cevi od PE

Liveni fazonski komadi sa armaturama

Dvodelna reparaciona spojka, zamena za žibo spojke bez demontaže cevi

 

P5- ventili mesingani

P6- armature

P4- fazonski komadi

Plastični šaht poklopci, plastične slivne rešetke i glass gazišta

Liveni metalni šaht poklopci