USLUGE SERVISIRANJA ELEKTROOPREME I UREĐAJA

pdf

Poziv za podnošenje ponude

Word_logo

Konkursna dokumentacija

Word_logo

Izmenjena i dopunjena konkursna dokumentacija

Word_logo

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije

Word_logo

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Word_logo

Obaveštenje 2