USLUGE SERVISIRANJA ELEKTROOPREME I UREĐAJA JN br. U5/2016. god.

pdf

Konkursna dokumentacija

pdf

Poziv za podnošenje ponude

pdf

Izmena konkursne dokumentacije

pdf

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

pdf

Odluka o dodeli Ugovora- P1

pdf

Odluka o dodeli Ugovora- P2

pdf

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru- P2- servis niskonaponskih asinhronih motora

pdf

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru