USLUGE OSIGURANJA- 2018. god.

Poziv za podnošenje ponude

Konkursna dokumentacija

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije

Odluka o obustavi postupka P1

 

Odluka o obustavi postupka P2

 

Odluka o obustavi postupka P3

 

Odluka o obustavi postupka P4

Obaveštenje o obustavi P1

Obaveštenje o obustavi P2

Obaveštenje o obustavi P3

Obaveštenje o obustavi P4