Usluge održavanja vozila i radnih mašina

 

Konkursna dokumentacija

Poziv za podnošenje ponuda

Odluka o dodeli ugovora- P1

Odluka o dodeli ugovora-P2

Odluka o dodeli ugovora- P3

Odluka o obustavi postupka- P4

Odluka o dodeli ugovora- P5

Odluka o dodeli ugovora- P6

Odluka o dodeli ugovora- P7

Obaveštenje o obustavi postupka

Obaveštenje o zaključenom ugovoru- P2

Obaveštenje o zaključenom ugovoru- P5

Obaveštenje o zaključenom ugovoru- P6

Obaveštenje o zaključenom ugovoru- P7

Obaveštenje o zaključenom ugovoru- P1

Obaveštenje o zaključenom ugovoru- P3