Usluge ispitivanja vode

Uputstvo ponadjačima kako da sačine ponuda

Opšti deo o javnoj nabavci

Opis specifikacija

Opis kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta sa uputstvima

Obrazac troškova ponude

Obrazac strukture ponudjene cene

Model ugovora

Kriterijumi za dodelu ugovora

Javni poziv- sektorski naručilac

Odluka o dodeli ugovora i izveštaj o postupku