USLUGA SERVISA I BAŽDARENJA VODOMERA VEĆIH PREČNIKA

pdf Ugovor o nabavci usluge servisa i baždarenja vodomera većih prečnika[/caption]

pdf

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda- prijava

pdf Izmena broj 1