REKONSTRUKCIJA BUNARA B7 I B9

pdf

Konkursna dokumentacija

pdf

Poziv za podnošenje ponude

pdf

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

pdf

Izmena i dopuna broj 1

pdf

Odluka o dodeli Ugovora- Partija 1

pdf

Odluka o dodeli Ugovora- Partija 2

pdf

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru P1

pdf

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru P2