Raspored dežurstava za period od 15.02.2021. godine do 16.02.2021. godine

1. Vodoinstalateri – tel: 421-234

   15. i 16.02.2021. god. I smena : Milenković Ivica, Gergić Novica 

2. Kanalski radnici – tel: 421-234

  15.02.2021.  I i II smena: Saša Nikolić, Boban Milić

 16.02.2021.  I smena: Nikoljesković Novica, Elvis Grujić

                        II smena: Branislav Šainović, Enis Mustafi

3. Bravar – tel: 421-234

       15. i 16.02.2021. god.   Aleksandar Kulić (pasivno dežurstvo)

4. Električar – tel: 421 -234

       15. i 16.02.2021. god.   Nikolić Petar (pasivno dežurstvo)

5. Automehaničar – tel: 421-234

       15. i 16.02.2021. god.   Milosavljević Mikan (pasivno dežurstvo)

6. Vozači – tel: 421-234     I i II smena:

       15.02.2021. god.   Aničić Miroljub

       16.02.2021. god.   Paunjika Dejan

7. Rukovaoc rovokopača tel: 421-234 (pasivno dežurstvo): Kolarević Slaviša

8. Dežurni šef smene – tel: 421-234

       15.02.2021. god.    Kračunović Predrag   064 88 33 691

       16.02.2021. god.    Raičević Goran             064 88 33 609