Raspored dežurstava za 07. januar 2020. godine

1. Vodoinstalateri – tel: 421-234

I smena : Draguljesković Danilo, Miljković Aleksandar

2. Kanalski radnici – tel: 421-234

I i II smena: Janković Srba, Šainović Branislav

3. Bravar – tel: 421-234: I smena: Martinović Dane

4. Električar – tel: 421 -234: I smena: Štakić Vlado

7. Dežurni šef smene – tel: 421-234: Kračunović Predrag