Program poslovanja za 2019. godinu

Program poslovanja za 2019. godinu

Obrasci za program poslovanja za 2019. godinu

 

Saglasnost na program poslovanja za 2019. godinu

Rešenje o davanju saglasnosti na Program o izmeni Programa poslovanja JKP „Vodovod“ Bor za 2019. godinu

Odluka

Program o izmeni Programa poslovanja JKP „Vodovod“ Bor za 2019. godinu