Odluka o obustavljanju rada sa strankama po zahtevima za priključenje na vodovodnu i kanalizacionu mrežu

Odluka o obustavljanju rada sa strankama po zahtevima za priključenje na vodovodnu i kanalizacionu mrežu