Obaveštenje o zatvaranju za saobraćaj opštinskog puta u selu Šarbanovac

U svojstvu upravljača putevima sa saobraćajnom inspekcijom  izvršili smo kontrolni inspekcijski nadzor opštinskog puta na lokaciji Šarbanovac- Timok (stajalište Stojkanović) koji je potkopala Šarbanovačka reka. Ovom prilikom ustanovljeno je da nije adekvatno postavljena saobraćajna signalizacija na potkopanom delu puta obzirom na kritičan stepen rizika. 

Na osnovu Zapisnika o inspekcijskom nadzoru broj 347-29/2018-III-06 od 28. 05. 2018. godine u kome je naloženo da se postavi saobraćajni znak „zabrana saobraćaja za oba smera“ na rastojanju od 150m-250m ispred kritičnog dela puta, sa desne strane puta, uz ivicu puta na obe strane puta na visinu od oko 2,2m-2,4m, naložili smo Odeljenju za planiranje i razvoj OU Bor da postupi tj. da angažuje izvođača radova da postupi po naloženim merama saobraćajne inspekcije.
Rok za postupanje po izrečenim merama je jedan dan od prijema Zapisnika o inspekcijskom nadzoru tj. 29. 05. 2018. godine.