Nabavka metalnih šaht poklopaca i plastičnih rešetki JN 14/21

Javni poziv (sektorski naručilac)

Obaveštenje o dodeli ugovora, obustavi ili poništenju