Konkursna dokumentacija za električnu energiju za 2019. godinu

Konkursna dokumentacija

Poziv za podnošenje ponude

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda- prijava

Odluka o dodeli Ugovora