KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU 2021. god.

Javni poziv

Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu

Ugovor

Tehnička dokumentacija

Opšti deo o javnoj nabavci

Opis kriterijuma za izbor privrednog subjekta sa uputstvima

Opis i specifikacija predmeta, uslovi isporuke ili izvršenja

Obrazac troškova prpreme ponude

Obrazac strukture ponuđene cene

Kriterijumi za dodelu ugovora

Odluka o dodeli ugovora i izveštaj o postupku