JN 17/21 Nabavka elektrofuzionih fitinga

Javni poziv sektorski naručilac (elektrofuzioni)

Ispravka- obaveštenje o izmenama ili dodatnim informacijama

Javni poziv- sektorski naručilac- prečišćen tekst