JKP „Vodovod“ Bor- Upravljač putevima

Odluka o dopuni Odluke o usklađivanju poslovanja JKP „Vodovod“ Bor sa Zakonom o javnim preduzećima