IZRADA ELABORATA O REZERVAMA PODZEMNIH VODA IZVORIŠTA „KRIVELJSKA BANJICA“

Word_logo

JN

pdf

Poziv za podnošenje ponude

pdf

Podnosenje ponude- izmena

Word_logo

Izmena konkursne dokumentacije

pdf

Ugovor o pruzanju usluga

pdf

Ugovor o pružanju usluge izrade elaborata o zonama sanitarne zaštite izvorišta „Kriveljska banjica“