Informacije i obaveštenja

11. decembar 2013. godine

11. decembar 2013. godine

Danas je vodosnabdevanje u našem gradu uredno i nema kvarova na vodovodnoj mreži koji bi mogli da prouzrokuju prekid vodosnabdevanja.

Poziv građanima za reprogram duga za isporučenu vodu

Poziv građanima za reprogram duga za isporučenu vodu

Reprogram starog duga omogućen je Odlukom: – onim korisnicima komunalnih usluga koji naknadu za isporučenu vodu plaćaju kod Javnog preduzeća za stambene usluge „Bor“, uz otpis zatezne kamate putem jedinstvene priznanice za naplatu komunalnih usluga  i  – onim korisnicima komunalnih usluga koji naknadu za isporučenu vodu plaćaju kod Javno komunalnog preduzeća „Vodovod“ Bor . Pod(…)

Rešenje o ovlašćenju JKP „Vodovod“ Bor

Rešenje o ovlašćenju JKP „Vodovod“ Bor

  JKP „Vodovod“ Bor je ovlašćeno za obavljanje poslova overavanja vodomera za hladnu vodu, za koje je uverenje o odobrenju tipa merila izdato u skladu sa članom 19. Pravilnika o merilima („Službeni glasnik RS“, broj 63/13), sledećih metroloških karakteristika: -Nazivni prečnici: od DN 13 mm do DN 40 mm, sa nazivnim protokom do 10 m³/h;(…)

Isključenja za dužnike

Isključenja za dužnike

JKP  „Vodovod“ Bor će od 14. 11. 2013. godine početi sa isključivanjem sa vodovodne mreže fizičkih lica koja imaju dug veći od 3.000,00 dinara.

Radovi

Radovi

OBAVEŠTENJE Zbog radova na opravci i zameni ventila na vodovodnoj mreži, vode neće biti dana 14.03.2012. godine u vremenu od 9 h do 13 h u mesnim zajednicama „Staro i Novo Selište“, ulicama: „G.P. Ilića, Đ.A. Kuna, Kralja Petra I i deo ulice 3. oktobar“.

Punjenje Borskog jezera

Punjenje Borskog jezera

J.K.P.Vodovod je počeo sa punjenjem Borskog jezera sa dva izvorišta iz Zlot-a.  

Savača Kvar na magistralnoj mrezi

Savača Kvar na magistralnoj mrezi

U jutarnjim časovima došlo je do pucanja magistralne mreže na Savači zbog čega su bez vode ostala naselja Savača i Borko jezero. Ekipe su na terenu i očekuje se da kvar bude saniran oko 16 h.