Geodetski radovi snimanja trase za izradu projektno tehničke dokumentacije IDR, PGD, PZI

Javni poziv- sektorski naručilac

Javni poziv- sektorski naručilac

Ispravka- obaveštenje o izmenama ili dodatnim informacijama

Obaveštenje o dodeli ugovora, obustavi ili poništenju