Dnevni plan rada i obaveštenja

Dnevni plan rada za petak 12.april 2024.god

Dnevni plan rada za petak 12.april 2024.god

1. Radovi na vodovodnoj mreži u selu Metovnica polaganje cevi zatrpavanje i izrada šahti 2. Radovi: Krivelj (Staro groblje) 3. Radovi na vodovodnoj mreži u selu Gornjane  montaža fazonskih elemenata po šahtama ,izrada armature i izrada rezervoarske armature 150m3 4. Sanacija kvara na vodovodnoj mreži : Centroistok,Bor2,Nikole Pašića I 3.oktobar 24/1 5. Očitavanje i zamena vodomera(…)

Dnevni plan rada za četvrtak 11.april 2024.god

Dnevni plan rada za četvrtak 11.april 2024.god

1. Radovi na vodovodnoj mreži u selu Metovnica polaganje cevi zatrpavanje i izrada šahti 2. Radovi: Slatina 3. Radovi na vodovodnoj mreži u selu Gornjane  montaža fazonskih elemenata po šahtama ,izrada armature i izrada rezervoarske armature 150m3 4. Sanacija kvara na vodovodnoj mreži : Albanske Spomenice6,3.oktobar 24/1,Tanaska Rajića34,G.P.Ilića16 5. Očitavanje i zamena vodomera 6.Saglasnosti i dopisi

Dnevni plan rada za sredu 10.april 2024.god

Dnevni plan rada za sredu 10.april 2024.god

1. Radovi na vodovodnoj mreži u selu Metovnica polaganje cevi zatrpavanje i izrada šahti 2. Radovi:   Zlot-Kobila i Savača 3. Radovi na vodovodnoj mreži u selu Gornjane  montaža fazonskih elemenata po šahtama ,izrada armature i izrada rezervoarske armature 150m3 4. Sanacija kvara na vodovodnoj mreži : Omladinske Brigade 3,Albanske Spomenice6,Tilva Njagra 5. Očitavanje i zamena vodomera(…)

Dnevni plan rada za utorak 09.april 2024.god

Dnevni plan rada za utorak 09.april 2024.god

1. Radovi na vodovodnoj mreži u selu Metovnica polaganje cevi zatrpavanje i izrada šahti 2. Radovi:   Zlot-Kobila 3. Radovi na vodovodnoj mreži u selu Gornjane  montaža fazonskih elemenata po šahtama ,izrada armature i izrada rezervoarske armature 150m3 4. Sanacija kvara na vodovodnoj mreži : Omladinske Brigade 3,Albanske Spomenice6,Pirotsko naselje 5. Očitavanje i zamena vodomera 6.Saglasnosti i(…)

Dnevni plan rada za ponedeljak 08.april 2024.god

Dnevni plan rada za ponedeljak 08.april 2024.god

1. Radovi na vodovodnoj mreži u selu Metovnica polaganje cevi zatrpavanje i izrada šahti 2. Radovi: Brestovac (stadion,bunar) i Zlot-Kobila 3. Radovi na vodovodnoj mreži u selu Gornjane  montaža fazonskih elemenata po šahtama ,izrada armature i izrada rezervoarske armature 150m3 4. Sanacija kvara na vodovodnoj mreži : Omladinske Brigade 3,J.Dučića 29,M.Pijade 28 5. Očitavanje i zamena(…)

Dnevni plan rada za petak 05. april 2024. godine

Dnevni plan rada za petak 05. april 2024. godine

1. Zidanje hlorne stanice u Gornjanu 2. Snimanje trase u reonu Kobila u selu Zlot 3. Sanacija kvarova na vodovodnim instalacijama 4. Očitavanje i zamena vodomera

Dnevni plan rada za četvrtak 04.april 2024.god.

Dnevni plan rada za četvrtak 04.april 2024.god.

1. Radovi: Zlot (Kobila) zidanje šahti i zatrpavanje kanala 2. Radovi na vodovodnoj mreži u selu Gornjane  montaža fazonskih elemenata po šahtama ,izrada armature i izrada rezervoarske armature 150m3 3. Sanacija kvara na vodovodnoj mreži : Albanske Spomenica,Šeret,Herderova i Jama 4. Očitavanje i zamena vodomera   5.Saglasnosti i dopisi

Dnevni plan rada za sredu 03.april 2024.god

Dnevni plan rada za sredu 03.april 2024.god

1. Radovi: Zlot (Kobila) zidanje šahti 2. Radovi na vodovodnoj mreži u selu Gornjane  montaža fazonskih elemenata po šahtama ,izrada armature i izrada rezervoarske armature 150m3 3. Sanacija kvara na vodovodnoj mreži : Brković Crni,Sportski Centar,7.Juli i Savača 4. Očitavanje i zamena vodomera 5.Saglasnosti i dopisi

Dnevni plan rada za utorak 02.april 2024.god

Dnevni plan rada za utorak 02.april 2024.god

1. Radovi na vodovodnoj mreži u selu Metovnica polaganje cevi zatrpavanje i izrada šahti 2. Radovi: Zlot (Kobila) zidanje šahti 3. Radovi na vodovodnoj mreži u selu Gornjane  montaža fazonskih elemenata po šahtama ,izrada armature i izrada rezervoarske armature 150m3 4. Sanacija kvara na vodovodnoj mreži : Jovana Dučića,Bor2 , čišćenje i puštanje fontana 5. Očitavanje(…)

Dnevni plan rada za ponedeljak 01.april 2024.god

Dnevni plan rada za ponedeljak 01.april 2024.god

1. Radovi na vodovodnoj mreži u selu Metovnica polaganje cevi zatrpavanje i izrada šahti 2. Radovi: Borsko jezero (Gužilova padina) 3. Radovi na vodovodnoj mreži u selu Gornjane,  montaža fazonskih elemenata po šahtama ,izrada armature i izrada rezervoarske armature 150m3 4. Sanacija kvara na vodovodnoj mreži : 7.Juli 96 5. Očitavanje i zamena vodomera 6.Saglasnosti i(…)