Dnevni plan rada i obaveštenja

Dnevni plan rada za ponedeljak 27. novembar 2023. god

Dnevni plan rada za ponedeljak 27. novembar 2023. god

1. Radovi na vodovodnoj mreži u selu Metovnica 2. Radovi Kučajna iskop kanala 3. Radovi na vodovodnoj mreži u selu Gornjane 4. Sanacija kvara na vodovodnoj mreži u ulici Kestenova 43,Jovana Vučkovića i Slatina 5. Očitavanje i zamena vodomera 6.Saglasnosti i dopisi

Dnevni plan rada za petak 24. novembar 2023. god

Dnevni plan rada za petak 24. novembar 2023. god

1. Radovi na vodovodnoj mreži u selu Metovnica 2. Sanacija kvara na vodovodnoj mreži Trujkanov potok 3. Radovi na vodovodnoj mreži u selu Gornjane 4. Sanacija kvara na vodovodnoj mreži u ulici Crnovrške Brigade,Kestenova 43 i Stevana Mokranjca u Boru 5. Očitavanje i zamena vodomera

Dnevni plan rada za četvrtak 23. novembar 2023. godine

Dnevni plan rada za četvrtak 23. novembar 2023. godine

1. Radovi na vodovodnoj mreži u selu Metovnica 2. Sanacija kvara na vodovodnoj mreži u ulici Vase Pelagića20,36 i Omladinska 13 3. Radovi na vodovodnoj mreži u selu Brestovac i Oštrelj 4. Sanacija kvara na vodovodnoj mreži u Donjoj Beloj Reci  5. Očitavanje i zamena vodomera   [Edit]

Dnevni plan rada za sredu 22. novembar 2023. godine

Dnevni plan rada za sredu 22. novembar 2023. godine

1. Radovi na vodovodnoj mreži u selu Metovnica 2. Sanacija kvara na vodovodnoj mreži u ulici Timočke Bune broj 25 u Boru 3. Radovi na vodovodnoj mreži u selu Gornjane 4. Sanacija kvara na vodovodnoj mreži u ulici Radnička broj 8 u Boru 5. Radovi na vodovodnoj mreži u naselju Kučajna 6. Očitavanje i zamena vodomera

Dnevni plan rada za utorak 21. novembar 2023. god

Dnevni plan rada za utorak 21. novembar 2023. god

1. Rakita zidanje šahti i probno ispitivanje pumpi 2. Gornjane iskop kanala , polaganje cevi i zatrpavanje, iskop kanala, montaža faz.elemenata po šahtama,montaža armature rezervoara i oplata 3. Tilva zidanje šahti , prevezivanje i postavljanje bandera za struju   4. Radovi Metovnica iskop kanala i zatrpavanje 5  Radovi  Kučajna iskop kanala i montaža cevi 6. Radovi u(…)

Dnevni plan rada za ponedeljak 20. novembar 2023. god

Dnevni plan rada za ponedeljak 20. novembar 2023. god

1. Rakita zidanje šahti i probno ispitivanje pumpi 2. Gornjane iskop kanala , polaganje cevi i zatrpavanje, iskop kanala, montaža faz.elemenata po šahtama,montaža armature rezervoara i oplata 3. Tilva zidanje šahti , prevezivanje i postavljanje bandera za struju   4. Radovi Metovnica iskop kanala i zatrpavanje 5  Radovi  Kučajna iskop kanala i montaža cevi 6. Radovi u(…)

Dnevni plan rada za sredu 15. novembar 2023. god

Dnevni plan rada za sredu 15. novembar 2023. god

1. Rakita zidanje šahti i probno ispitivanje pumpi 2. Gornjane iskop kanala , polaganje cevi i zatrpavanje, iskop kanala, montaža faz.elemenata po šahtama,montaža armature rezervoara i oplata 3. Tilva zidanje šahti , prevezivanje i postavljanje bandera za struju   4. Radovi Metovnica iskop kanala i zatrpavanje 5  Radovi  Kučajna iskop kanala i montaža cevi 6. Radovi u(…)

Dnevni plan rada za utorak 14. novembar 2023. god

Dnevni plan rada za utorak 14. novembar 2023. god

1. Rakita zidanje šahti i probno ispitivanje pumpi 2. Gornjane iskop kanala , polaganje cevi i zatrpavanje, iskop kanala, montaža faz.elemenata po šahtama,montaža armature rezervoara i oplata 3. Tilva zidanje šahti , prevezivanje i postavljanje bandera za struju   4. Radovi Metovnica iskop kanala i zatrpavanje 5  Radovi  Kučajna iskop kanala i montaža cevi 6. Radovi u(…)

Dnevni plan rada za ponedeljak 13. novembar 2023. god

Dnevni plan rada za ponedeljak 13. novembar 2023. god

1. Rakita zidanje šahti i probno ispitivanje pumpi 2. Gornjane iskop kanala , polaganje cevi i zatrpavanje, iskop kanala, montaža faz.elemenata po šahtama,montaža armature rezervoara i oplata 3. Tilva zidanje šahti , prevezivanje i postavljanje bandera za struju   4. Radovi Metovnica iskop kanala i zatrpavanje 5  Radovi  Kučajna iskop kanala i montaža cevi 6. Radovi u(…)

Dnevni plan rada za petak 10. novembar 2023. godine

Dnevni plan rada za petak 10. novembar 2023. godine

1. Radovi na vodovodnoj mreži u selu Metovnica 2. Sanacija kvara na vodovodnoj mreži u ulici Omladinske Brigade u Boru 3. Radovi na vodovodnoj mreži u selu Gornjane 4. Sanacija kvara na vodovodnoj mreži u ulici Dimitrija Tucovića u Boru 5. Sanacija kvara na vodovodnoj mreži u ulici G.P.Ilića u Boru 6. Očitavanje i zamena vodomera