Dnevni plan rada za utorak 8. oktobar 2019. godine

1. Radovi na izmeštanju vodovodne mreže u Hilandarskoj ulici u naselju Banjsko polje
2. Sanacija kvarova na vodovodnoj mreži u reonu Zlaće na borskom jezeru
3. Sanacija kvara u ulici Stanoja Gornjakovića u selu Brestovac
4. Sanacija kvara u ulici 3.oktobar u Boru
5. Otpušavanje kanalizacije za kompaniju „Ziijin Bor Copper“ DOO Bor
6. Čišćenje atmosferske kanalizacije u ulici Tome Milovanovića broj 13 u Boru
7. Provera fekalne kanalizacije u ulici Nikole Pašića u Boru
8. Postavljanje poklopca na šahti u ulici Kralja Petra Prvog u Boru
9. Čišćenje rezervoara na pumpnoj stanici Surdup u Donjoj Beloj Reci
10. Montaža ormana javne rasvete kod Trafo stanice Selište 1
11. Protok vode u gradu je 210 l/s