Dnevni plan rada za utorak 28. jun 2022. godine

1. Sanacija kvara na vodovodnoj mreži u ulici Dr.Milovanović broj 6 u Boru

2. Radovi na šahtama na vodovodnoj mreži u reonu Devesel u selu Zlot

3. Zamena vodomera,očitavanje i naplata računa za utrošenu vodu