Dnevni plan rada za utorak 26. novembar 2019. godine

1. Sanacija kvara u šahti vodovodne mreže u ulici Maršala Tita broj 251 u selu Brestovac

2. Sanacija kvara u šahti vodovodne mreže u ulici Vase Pelagića broj 40 u Boru

3. Priprema potrebnog materijala za sanaciju kvara na vodovodnoj mreži na IV kilometru u Boru

4. Kopanje i sanacija kvara na vodovodnoj mreži kod restorana „Plava Laguna“ u Boru

5. Kopanje i sanacija kvara na vodovodnoj mreži u ulici Boška Buhe broj 2 u Boru

6. Kopanje i sanacija kvara na vodovodnoj mreži u ulici Moše Pijade broj 24 u Boru

7. Nastavak montaže elemenata za kandelabere

8. Montaža kandelabera na IV kilometru u Boru

9. Vraćanje mesta iskopa u prvobitno stanje u selu Donja Bela Reka

10. Čišćenje biorotora u Banjskom Polju

11. Podela računa po gradu Boru

12. Čišćenje fekalne kanalizacije po gradu Boru

13. Provera atmosferske kanalizacije po gradu Boru

14. Protok vode u gradu iznosi 185 l/s