Dnevni plan rada za utorak 25. februar 2020. godine

1. Sanacija kvarova na vodovodnoj mreži u naselju Suvaja

2. Sanacija kvarova u šahtama vodovodne mreže na Borskom jezeru

3. Sanacija kvara u šahti vodovodne mreže u ulici Ive Lole Ribara broj 34 u Boru

4. Sanacija kvara u šahti vodovodne mreže u ulici Branislava Nušića broj 22 u Boru

5. Nastavak kopanja za NIS-ovu pumpu na IV km u Boru

6. Otkop mesta kvara na vodovodnoj mreži kod FOD-ove kapije u Boru

7. Čišćenje septičke jame kod bivšeg Vojnog odseka u Boru

8. Postavljanje šaht poklopca u ulici 3. oktobar u Boru

9. Čišćenje šahte fekalne kanalizacije kod Instituta u Boru

10. Izrada lira za kandelabere

11. Sečenje armature za anker koševe za kandelabere

12. Očitavanje stanja vodomera u Slatinskom naselju i selu Krivelj

13. Sanacija kvarova javne rasvete po gradu Boru

14. Dnevni protok vode iznosi 200 l/s