Dnevni plan rada za utorak 13. avgust 2019. godine

1. Nastavak radova na sanaciji kvara na vodovodnoj mreži u naselju Banjsko Polje
2. Sanacija kvara na vodovodnoj mreži u selu Zlot
3. Sanacija kvarova u šahtama vodovodne mreže u ulicama Inženjera Šisteka broj 33, Partizanskoj broj 2 i u naselju Suvaja u Boru
4. Sanacija kvara na vodovodnoj mreži u ulici Pere Radovanovića kod broja 10 uz zatvaranje vode za gornju zonu grada od 13 časova do završetka radova
5. Zidanje vodovodne šahte u selu Krivelj koja je razrušena prilikom sanacije velikog kvara na vodovodnoj mreži
6. Podela računa po gradu Boru
7. Očitavanje stanja vodomera za pravna lica po gradu Boru
8. Zamena vodomera za stambene zajednice i za pravna lica po gradu Boru
9. Otpušavanje fekalne kanalizacije za jamsku cementaciju kompanije „Zijin Bor Copper“ DOO Bor
10. Precentiranje pumpe broj 2 i zamena kupling guma za pumpnu stanicu Krivelj
11. Sanacija kvara na javnoj rasveti u reonu Zlaće
12. Protok vode u gradu iznosi 220 l/s