Dnevni plan rada za utorak 11. jun 2019. godine

  1. Nastavak radova na sanaciji kvara na vodovodnoj mreži u ulici Brkovića Crnog broj 21 u Boru

  2. Sanacija kvara na vodovodnoj mreži u ulici Kozaračkoj broj 6 u Boru

  3. Sanacija kvara na vodovodnoj mreži u reonu Šućila sela Mali Krivelj

  4. Sanacija kvara na vodovodnoj mreži u naselju Kučajna u Boru

  5. Sanacija kvara na vodovodnoj mreži u ulici Đure Đakovića u Boru