Dnevni plan rada za utorak 11. februar 2020. godine

1. Kopanje u reonu Nestorov Potok sela Šarbanovac

2. Otklanjanje viška materijala sa mesta iskopa u MZ Sloga u Boru

3. Sanacija dva kvara na vodovodnoj mreži u selu Šarbanovac

4. Postavljanje mreže fekalne kanalizacije u ulici Vojske Jugoslavije u Boru

5. Nastavak kopanja za NIS-ovu pumpu na IV km u Boru

6. Sanacija kvarova po šahtama vodovodne mreže po Boru

7. Čišćenje šahte u ulici Moše Pijade broj 17 u Boru

8. Nastavak izrade elemenata za kandelabere

9. Čišćenje septičke jame u ulici 7. juli broj 3 u Boru

10. Čišćenje bazena postrojenja u naselju Metalurg u Boru

11. Obilazak biorotora u naselju Banjsko Polje

12. Navarivanje noža za kašiku rovokopača

13. Nastavak naplate računa

14. Očitavanje stanja vodomera za stambene zajednice

15. Sanacija kvara na vodomeru u ulici Moše Pjade za brojeve 82 i 84 u Boru

16. Uklanjanje stopa za novogodišnju instalaciju sa trotoara u ulici Moše Pijade u Boru

17. Dnevni protok vode iznosi 202 l/s