Dnevni plan rada za utorak 05. novembar 2019. godine

1. Sanacija kvarova na vodovodnoj mreži u ulici Đure Đakovića u Boru

2. Zamena dva ventila u ulici Bobijevoj broj 28 u Boru

3. Izrada prikjlučka na vodovodnoj mreži u ulici Moše Pijade broj 26 u Boru

4. Izrada prikjlučka na vodovodnoj mreži u ulici Moše Pijade broj 28 u Boru

5. Sanacija kvara na vodovodnoj mreži u ulici Borskoj broj 9 u selu Brestovac

6. Radovi na kanalizacionoj mreži u naselju Brezonik u Boru

7. Zidanje šahte kod PS Krivelj

8. Kopanje u selu Zlot

9. Nastavak očitavanja vodomera za pravna lica po gradu Boru i u selu Zlot

10. Crpljenje vode iz šahte za firmu „Jugoinspekt“ u Boru

11. Zamena vodomera po gradu Boru

12. Sanacija kvara u trafo stanici iznad kampa na Borskom jezeru

13. Sanacija kvara u trafo stanici u naselju Vedrina reona Savača na Borskom jezeru

14. Sanacija kvara u trafo stanici Gužilova Padina na Borskom jezeru

15. Protok vode u gradu iznosi 220 l/s