Dnevni plan rada za utorak 04. februar 2020. godine

1. Sanacija dva kvara na vodovodnoj mreži u selu Donja Bela Reka

2. Sanacija kvara na vodovodnoj mreži kod Fazanerije u naselju Banjsko Polje

3. Izrada novog priključka na vodovodnoj mrež za kompaniju Rakita Exporation doo Bor u Boru

4. Zamena ventila u ulici Branislava Nušića broj 7 u Boru

5. Zamena neispravnh vodomera

6. Zidanje šahte u ulici Inženjera Šisteka broj 7 u Boru

7. Otpušavanje kanalizacije za JKP „3. oktobar“ Bor

8. Nastavak izrade kandelabera

9. Nastavak naplate računa u selu Zlot

10. Očitavanje stanja vodomera za pravna lica i selu Slatina

11. Demontaža novogodišnjih ukrasa po gradu Boru

12. Dnevni protok vode iznosi 200 l/s