Dnevni plan rada za sredu 9. oktobar 2019. godine

 1. Sanacija kvara na vodovodnoj mreži u reonu Kriveljska Banjica

 2. Otpušavanje vodovodne cevi velikom cisternom u selu Krivelj

 3. Sanacija kvara na vodovodnoj mreži na Dubašnici na Borskom jezeru

 4. Sanacija kvara na vodovodnoj mreži za KOP Krivelj kompanije „Ziijin Bor Copper“ DOO Bor

 5. Zamena ventila i sanacija kvara u šahti vodovodne mreže u reonu Zlaće 

 6. Otpušavanje fekalne kanalizacije u ulici Herderovoj kod brojeva 14 i 26 u naselju Brezonik u Boru

 7. Postavljanje šaht poklopaca u ulicama Nikole Pašića, 3. oktobar, Kralja Petra Prvog i naselju Novo Selište u Boru

 8. Postavljanje betonskih šaht poklopaca u ulici Božina Jovanovića u Boru

 9. Reparacija elektro opreme za Bunar „B7“ u Zlotu

 10. Priprema fazonskih elemenata za izradu priključka Kriveljska Reka

 11. Kopanje i postavljanje kable za javnu rasvetu kod trafo stanice „Selište 1“ u ulici Brkovića Crnog u Boru

 12. Očitavanje vodomera po gradu Boru

 13. Priprema računa za štampanje

 14. Naplata vode na terenu

 15. Protok vode u gradu je 210 l/s