Dnevni plan rada za sredu 30. oktobar 2019. godine

1. Kopanje u ulici Moše Pijade broj 25 u Boru

2. Sanacija kvara na vodovodnoj mreži u reonu Savača na Borskom jezeru

3. Otkop šahte za reducir pritiska u reonu Savača na Borskom jezeru

4. Sanacija kvarova po šahtama vodovodne mreže u ulici Vase Pelagića u Boru

5. Razbijanje šahte i sanacija kvara na vodovodnoj mreži u selu Donja Bela Reka

6. Čišćenje septičke jame u selu Brestovac

7. Obilazak kolektora u naselju Metalurg u Boru

8. Obilazak i provera atmosferskog kanala u ulici Grobljanskoj u selu Zlot

9. Izrada i varenje šarki i farbanje šaht poklopaca

10. Defektaža tri plovna ventila

11.Očitavanje reonskih kontrolnih vodomera

12. Sanacija kvara javne rasvete u trafo stanici Zlaće II

13. Zamena vodomera za stambene zajednice u gradu Boru

14. Očitavanje stanja vodomera za pravna lica, u selu Brestovac i u reonima Šeret i Banjica sela Krivelj

15. Protok vode u gradu iznosi 210 l/s