Dnevni plan rada za sredu 27. novembar 2019. godine

1. Betoniranje mesta iskopa u ulici Svetozara Markovića kod broja 11 u Boru

2. Sanacija kvara na vodovodnoj mreži u reonu Devesel sela Zlot

3. Otkop cevi i sanacija kvara na vodovodnoj mreži na IV kilometru u Boru

4. Nasipanje rizle na mestu iskopa u reonu Savača na Borskom jezeru

5. Skidanje vodomera u ulici Jovana Dučića kod broja 26 u Boru

6. Postavljanje cevi od česme do šahte u naselju Metalurg u Boru

7. Čišćenje biorotora u Banjskom Polju

8. Podela računa

9. Montaža solarnog panela na pumpnoj stanici u selu Zlot

10. Postavljanje kable za javnu rasvetu za kandelabere na IV kilometru u Boru

11. Sanacija kvara na javnoj rasveti u naselju Novi Gradski Centar u Boru

12. Postavljanje reflektora u ulici Drinskoj u Boru

13. Protok vode u gradu iznosi 190 l/s