Dnevni plan rada za sredu 26. januar 2022. godine

1. Zamena vodomera, očitavanje i naplata računa za utrošenu vodu

2. Sanacija kvara vodovodne mreže u reonu Kriveljska banjica

3. Sanacija kvara vodovodne mreže kod peščara u selu Donja Bela Reka

4. Nastavak radova na vodovodnoj mreži u selu Slatina