Dnevni plan rada za sredu 22. maj 2019. godine

  1. Zatrpavanje mesta iskopa na glavnoj vodovodnoj mreži u ulici Zmajevoj u naselju Brezonik u Boru

  2. Sanacija kvara na vodovodnoj mreži u ulici Dimitrija Tucovića broj 1 u Boru

  3. Odvajanje vodomera u ulici Vase Pelagića broj 127 u Boru

  4. Sanacija kvara na vodovodnoj mreži u ulici Ljube Nešića broj 28 u Boru

  5. Zidanje vodovodne šahte za preduzeće Rakita u naselju Suvaja u Boru