Dnevni plan rada za sredu 22. jun 2022. godine

1. Zamena vodomera, očitavanje i naplata računa za utrošenu vodu

2. Sanacija kvara vodovodne mreže kod Muzičke škole u Boru

3. Sanacija više kvarova na vodovodnoj mreži u selu Slatina

4. Radovi na šahtama na vodovodnoj mreži u reonu Devesel

5. Sanacija kvara vodovodne mreže u naselju Savača na Borskom jezeru