Dnevni plan rada za sredu 2. oktobar 2019. godine

1. Sanacija kvara na vodovodnoj mreži u selu Donja Bela Reka
2. Sanacija kvara na vodovodnoj mreži u naselju Brezonik
3. Sanacija kvara na vodovodnoj mreži u selu Oštrelj
4. Nastavak radova na izmeštanju vodovodne mreže u Hilandarskoj ulici
5. Izrada ploče za šahtu u reonu Lakuri
6. Čišćenje fontane kod Doma Kulture u Boru
7. Čišćenje šahti kod Instituta u Boru
8. Čišćenje atmosferskih kanala u naselju Brezonik
9. Očitavanje vodomera za pravna lica u Boru i podela računa
10. Zamena vodomera po gradu i seoskim naseljima
11. Protoko vode u gradu je 220 l/s