Dnevni plan rada za sredu 18. mart 2020. godine

1. Postavljanje cevi u naselju Metalurg u Boru

2. Sanacija kvara na vodovodnoj mreži u ulici 7. juli u Boru

3. Čišćenje fekalne kanalizacije kod bivšeg vojnog odseka

4. Kopanje u ulici Inženjera Šisteka broj 8 u Boru

5. Sanacija kvarova po šahtama vodovodne mreže u ulici Vase Pelagića broj 132/2, 3. oktobar broj 19 i Marka Miljanova broj 13 u Boru

6. Otpušavanje fekalne šahte kod stadiona u Boru

7. Izrada lira i prirubnica

8. Izrada šaht poklopaca

9. Podela računa fizičkim licima

10. Zamena vodomera

11. Sanacija kvarova na javnoj rasveti kod Doma Kulture i Doma Zdravlja u Boru

12. Kopanje za stubove javne rasvete u ulici Albanske Spomenice u Boru

13. Protok vode u gradu iznosi 190 l/s