Dnevni plan rada za sredu 16. januar 2019. godine

  1. Sanacija kvara na vodovodnoj mreži u selu Donja Bela Reka
  2. Sanacija kvara na vodovodnoj mreži u reonima Stopanja i Smolnica sela Zlot
  3. Sanacija kvara na vodovodnoj mreži u ulici Božina Jovanovića broj 47 u Boru