Dnevni plan rada za sredu 15. januar 2020. godne

1. Kopanje i sanacija kvara na vodovodnoj mreži kod stare osnovne škole “3. oktobar” u Boru
2. Sanacija kvarova u šahti vodovodne mreže u ulicama Pere Radovanovića broj 14 i 7. juli broj 12 u Boru
3. Sanacija kvara na vodovnoj mreži u naselju Brezonik u Boru
4. Sanacija kvara na vodovnoj mreži
kod Doma kulture u Boru
5. Očitavanje i naplata vode na terenu

6. Zamena neispravnih vodomera
7. Nastavak radova u ulic
i Inženjera Šisteka broj 7 u Boru
8.
Hlorisanje u stanu u ulici Đorđa Andrejevića Kuna broj 19 u Boru

9. Crpljenje vode iz podruma u ulici Moše Pijade broj 78 u Boru

10. Izrada rešetke za atmosfersku kanalizaciju u ulici Đorđa Andrejevića Kuna u Boru
11.
Zamena sijalice u rezervoaru u PS Topovi
12. Protok vode u gradu iznosi
200 l/s