Dnevni plan rada za sredu 14. oktobar 2019. godine

1. Kopanje na vodovodnoj mreži i rašalovanje šahte u reonu Nestorov Potok sela Šarbanovac
2. Sanacija kvara na vodovodnoj mreži u naselju Savača na Borskom jezeru
3. Sanacija kvara na vodovodnoj mreži u selu Donja Bela Reka
4. Sanacija kvara na vodovodnoj mreži u ulici Božina Jovanovića kod broja 12 u Boru
5. Zamena vodomera za stambene zajednice i za pravna lica po gradu Boru
6. Očitavanje stanja vodomera za pravna lica po gradu Boru
7. Podela računa po gradu Boru
8. Obilazak biodiska u naselju Metalurg u Boru
9. Nameštanje šaht poklopca za Parohijski dom u Boru
10. Betoniranje rama za česmu u selu Slatina
11. Varenje rešetke za atmosfersku kanalizaciju u ulici Ive Andrića kod broja 15 u Boru
12. Iskop stope za montažu kandelabera i betoniranje u ulici Albanskih Spomenica u Boru
13. Obilazak i čišćenje biorotora u Banjskom Polju
14. Izrada šaht poklopaca
15. Izrada slivnih rešetki
16. Protok vode u gradu iznosi 210 l/s