Dnevni plan rada za sredu 12. februar 2020. godine

1. Betonaža u ulici Vojske Jugoslavije broj 3 u Boru
2. Sanacija kvara na vodovodnoj mreži u selu
Metovnica u reonima Timok i Suva Reka
3. Nastavak kopanja za NIS-ovu pumpu na IV km u Boru

4.
Postavljanje šaht poklopaca u ulici Brkovića Crnog kod brojeva 17 i 19 u Boru
5. Očitavanje i naplata vode na terenu

6. Zamena neispravnih vodomera
7.
Čišćenje razdelne šahte za biorotor u naselju Banjsko Polje

8. Hlorisanje podruma u ulici 3. oktobar broj 35 u Boru

9. Izrada noža za kašiku rovokopača

10. Izrada šaht poklopaca

11. Sanacija kvara javne rasvete u selima Gornjane i Šarbanovac
1
2. Protok vode u gradu iznosi 205 l/s