Dnevni plan rada za sredu 11. septembar 2019. godine

1.Radovi na vodovodnoj mreži u Kriveljskoj reci

2. Sanacija kvara na vodovodnoj mreži u naselju Savača na Borskom jezeru

3. Sanacija kvara na vodovodnoj mreži kod osnovne škole u selu Krivelj

4.Sanacija kvarova na vodovodnoj mreži u ulici Prrvomajskoj i kod Doma Kulture u selu Brestovac

5. Zamena vodomera za stambene zajednice i za pravna lica po gradu Boru

6. Otpušavanje fekalne kanalizacije i izvoz materijala sa mesta iskopa u ulici Đorđa Andrejevića Kuna kod broja 2 u Boru

7. Otpušavanje fekalne kanalizacije velikom cisternom za topionicu kompanije “Zijin Bor Copper” doo Bor

8. Obilazak i čišćenje fontana po gradu Boru

9. Protok vode u gradu iznosi 240 l/s