Dnevni plan rada za sredu 11. mart 2020. godine

1. Zamena ventila na hdroforu u naselju GHI u Boru

2. Sanacija kvara na vodovodnoj mreži kod kafića Astorija u Boru

3. Čišćenje fekalne kanalizacije kod bivšeg vojnog odseka

4. Čišćenje rešetki za atmosfersku kanalizaciju u ulici Đure Đakovića u Boru

5. Čišćenje slivnika u ulici Zeleni bulevar u Boru

6. Obilazak biorotora u naselju Banjsko Polje

7. Izrada kandelabera

8. Očitavanje stanja vodomera u selu Šarbanovac

9. Podela računa pravnim licima

10. Zamena vodomera

11. Sanacija kvarova na javnoj rasveti u selu Metovnica

12. Postavljanje stubova javne rasvete u ulici Timočke divizije kod broja 5 u Boru

13. Protok vode u gradu iznosi 202 l/s