Dnevni plan rada za sredu 10. april 2019. godine

  1. Sanacija kvara na vodovodnoj mreži u ulici Ljube Nešića broj 51 u Boru

  2. Sanacija kvara na vodovodnoj mreži u ulici Božina Jovanovića u Boru

  3. Sanacija kvara na vodovodnoj mreži u ulici Jovana Cvijića u Boru

  4. Sanacija kvara na vodovodnoj mreži u selu Donja Bela Reka

  5. Izrada novih priključaka na vodovodnu mrežu na Novom Zlotskom Putu