Dnevni plan rada za sredu 08. januar 2020. godne

1. Sanacija kvara na vodovodnoj mreži u reonu Šućila sela Krivelj
2.
Betoniranje mesta iskopa u selu Oštrelj
3. Sanacija kvara na vodovodnoj mreži
u selu Brestovac
4. Sanacija kvara na vodovodnoj mreži
u ulici Moše Pijade u Boru
5. Sanacija kvara u šaht
i vodovodne mreže u ulici Nikole Pašića preko puta autobuske stanice u Boru

6. Otpušavanje fekalne kanalizacije kod Čačanskih solitera u Boru
7.
Hlorisanje ispred zgrade broj 21 i u podrumu zgrade broj 17 u ulici 7. juli u Boru
8.
Provera frekventnog regulatora za PS Topovi

9. Montaža pumpe za hlorisanje za PS Zlot- Pećina

10. Defektaža pumpe sa PS Zlot- Manastirište
11. Očitavanje stanja vodomera
za pravna lica
12.
Zamena vodomera u naselju Bor II u Boru
1
3. Protok vode u gradu iznosi 195 l/s