Dnevni plan rada za sredu 07. avgust 2019. godine

1. Kopanje i sanacija kvara na vodovodnoj mreži u ulici Stevana Mokranjca kod broja 18 u Boru
2. Sanacija kvara na vodovodnoj mreži u naselju Brezonik u Boru
3. Sanacija kvara na vodovodnoj mreži u selu Krivelj
4. Kopanje i sanacija kvara na vodovodnoj mreži kod lokala na IV kilometru u Boru
5. Kopanje i sanacija kvara na vodovodnoj mreži u ulici Božina Jovanovića kod broja 12 u Boru
6. Zamena vodomera za stambene zajednice i za pravna lica po gradu Boru
7. Zamena vodomera i postavljanje kontrolnih vodomera u reonu Timok sela Metovnica
8. Očitavanje stanja vodomera za pravna lica po gradu Boru
9. Podela računa i naplata u selu Zlot
10. Obilazak biodiska u naselju Metalurg u Boru
11. Nameštanje šaht poklopca u ulici Vase Pelagića kod broja 39 u Boru
12. Nameštanje šaht poklopca i pripreme za pravljenje odvoda za česmu u selu Slatina
13. Sanacija kvara u šahti u ulici Božina Jovanovića kod broja 32 u Boru
14. Povezivanje zvona i svetiljke na kapiji pumpne stanice Zlot-Selište
15. Izrada šaht poklopaca
16. Zamena svetiljki na Borskom jezeru
17. Protok vode u gradu iznosi 250 l/s